Банер
Събиране на оферти с обява
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Дата
soo-20-003 SOO-20-004 - Оборудване РЦТХ 17.12.20г.
soo-20-003 SOO-20-003 - Консумативи COVID 13.11.20г.
soo-20-002 SOO-20-002 - оборудване 02.06.20г.
soo-20-001 SOO-20-001-Периодични доставки на медицински и лабораторни консумативи за нуждите на НЦТХ 10.03.20г.
soo-19-002 Пазарно проучване за подготовка и провеждане на обествена поръчка с предмет "Закупуване на компютърна техника за нуждите на НЦТХ“ 11.11.19г.
2019-10-23-10-38-39 Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на НЦТХ, в това число специализирани доставки и услуги, свързани с дейността на центъра 23.10.19г.
soo-18-004 Доставка на автомобил за нуждите на НЦТХ 10.12.18г.
soo-18-003 SOO-18-003 - Доставка на офис техника за нуждите на НЦТХ 29.11.18г.
soo-18-002 SOO-18-002 - Доставка на медицински и лабораторни консумативи за НЦТХ 23.08.18г.
soo-18-001 Доставка на медицински и лабораторни консумативи за НЦТХ - ПРЕКРАТЕНА 15.08.18г.
pp-17-001 PP-17-001 - Доставка на Тестове за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции тип ЕЛИЗА за нуждите на РЦТХ-гр.Стара Загора 23.05.17г.
pp-007-16 PP-007-16 09.12.16г.
pp-006-16 PP-006-16 12.04.16г.