Национален Център по Трансфузионна Хематология организира курсовете за следдипломно обучение (СДО) и за индивидуално обучение на магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.

Общи постановки

Заявка за обучение можете да изтеглите от тук: Заявка за обучение

Програма обучение в НЦТХ през 2022 – 2023 г.

Във връзка с възможни промени в графика на обучаващите, моля координирайте датите преди да подадете заявката.

График за курсовете по Програма обучение в НЦТХ можете да изтеглите от тук:


График на курсовете за продължителна квалификация в НЦТХ за 2024 г.

 

График на курсовете за продължителна квалификация в НЦТХ за 2023 г.

Програма за СДО – 2016 г.

Програма за СДО – 2015 г.

Програма СДО – 2014 г.