Банер
Структура на НЦТХ

 

РЪКОВОДСТВО

 

д-р Николай Николов

Директор на НЦТХ 


 


БЛОК ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ


Лаборатория за осигуряване на качество и контрол на кръв и кръвни съставки

 

Отделение „Кръводаряване”

 

Отделение „Имунохематологична диагностика на дарена кръв и пациенти”

 

Отделение „Диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции”


Отделение „ПЕОДК”

 

Отделение „Експедиция на кръв и кръвни съставки”

 


АДМИНИСТРАТИВНО-СТОЛАНСКИ БЛОК


Отдел „Административно-правен, финансов контрол, обществени поръчки и връзки с обществеността”


Отдел „Стопански”


Отдел „Бюджет и счетоводство”


Отдел „Санитарно хигиенен”


Отдел „Мониторинг и информационно осигуряване на трансфузионната система”


Отдел „Наука, научно-приложна дейност и обучение”