Банер
Структура на НЦТХ

РЪКОВОДСТВО

 

д-р Николай Николов

Директор на НЦТХ 

 

 

 

БЛОК ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

 

Лаборатория за осигуряване на качество и контрол на кръв и кръвни съставки

 

Отделение „Кръводаряване”

 

Отделение „Имунохематологична диагностика на дарена кръв и пациенти”

 

Отделение „Диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции”

 

Отделение „ПЕОДК”

 

Отделение „Експедиция на кръв и кръвни съставки”

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОЛАНСКИ БЛОК

 

Отдел „Административно-правен, финансов контрол, обществени поръчки и връзки с обществеността”

 

Отдел „Стопански”

 

Отдел „Бюджет и счетоводство”

 

Отдел „Санитарно хигиенен”

 

Отдел „Мониторинг и информационно осигуряване на трансфузионната система”

 

Отдел „Наука, научно-приложна дейност и обучение”