Национален център по трансфузионна хематология – гр. София

търси да назначи на работа лекар.

Изисквания към кандидатите:
– Висше образование – Магистър по медицина;
– Добра компютърна грамотност;
– Умения за работа в екип;
– Отговорност, организираност, лоялност;
– Добри комуникативни умения.

Ние предлагаме:
– Работа в сплотен екип;
– Конкурентна работна заплата;
– Придобивки по Кодекса на труда и други нормативни документи за работа с кръв и кръвни продукти.

Кандидатите следва да изпратят:
– Професионална автобиография;
– Копие от Диплома.

На адрес:
Национален център по трансфузионна хематология
гр. София, 1202, ул. „Братя Миладинови“ № 112 или на office@ncth.bg„>office@ncth.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора за тази длъжност.