{phocadownload view=file|id=1301|text=Обява за главна сестра в НЦТХ|target=s}

{phocadownload view=file|id=1302|text=Обява за главна сестра в НЦТХ публикувана във вестник „Телеграф“|target=s}