{phocadownload view=file|id=1296|text=Заповед за обявяване на конкурс за Главна мед. сестра на НЦТХ|target=s}