{phocadownload view=file|id=716|text=Заповед за провеждане на конкурс за началници нта отделения в НЦТХ|target=s}