НЦТХ обявява конкурс за  старши медицински сетри и старши лаборанти

 

УТВЪРДИЛ:

Доц. д-р А. Андреев, д.м.

Директор на НЦТХ

 

 

СТАРШИ МЕДИЦНСКИ СЕСТРИ И СТАРШИ МЕДИЦНСКИ ЛАБОРАНТИ

 Национален център по трансфузионна хематология – гр. София търси да назначи на работа Старши медицински сестри за Отделение „Кръводаряване”, Отделение „Преработка, етикетиране и освобождаване на дарена кръв” и Старши медицински лаборанти за Отделение по диагностика на кръвта и Отделение „Експедиция на кръв и кръвни съставки”.

Изисквания към кандидатите:

 

  • Диплома за завършено висше образование с образователно- квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;
  • Трудов стаж – кандидатите трябва да са работили в лаборатория, отделение или център по трансфузионна хематология;
  • Добра компютърна грамотност;
  • Умение за работа в екип;
  • Отговорност, организираност, лоялност;
  • Добри комуникативни умения.

В срок до 30.05.2013 г. кандидатите следва да изпратят

  • Професионална автобиография;
  • Копие от диплома;
  • Сертификати за завършени курсове.

на адрес:

Национален център по трансфузионна хематология

Ул. „Братя Миладинови” № 112, София 1202

или на e-mail: ncth_bg@abv.bg

Oдобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените от Вас данни попадат под специалната защита на ЗЗЛД и ще бъдат използвани само за целите на подбора за тази длъжност.

Изготвил:

/Е.Стоянова-Служител ЧР/