Работа с кръводарители

                     през празничните дни

               на м.м. ДЕКЕМВРИ и ЯНУАРИ 

дата ден работни часове
 03.12.2022 г.  събота  от 09:00 до 15:30 часа 
 04.12.2022 г.   неделя  от 09:00 до 15:30 часа  
 10.12.2022 г.   събота  от 09:00 до 15:30 часа  
 11.12.2022 г.    неделя  от 09:00 до 15:30 часа  
 17.12.2022 г.   събота  от 09:00 до 15:30 часа  
 18.12.2022 г.   неделя  от 09:00 до 15:30 часа  
 23.12.2022 г.  петък  от 08:00 до 15:30 часа 
 24.12.2022 г.  събота  от 09:00 до 15:30 часа 
 25.12.2022 г.  неделя  от 09:00 до 15:30 часа 
 26.12.2022 г.  понеделник  от 09:00 до 15:30 часа 
 27.12.2022 г.  вторник  от 09:00 до 15:30 часа 
 28.12.2022 г.  сряда  от 09:00 до 15:30 часа 
 30.12.2022 г.  петък  от 08:00 до 15:30 часа 
 31.12.2022 г.  събота  от 09:00 до 15:30 часа 
 01.01.2023 г.  неделя  НЕРАБОТЕН ДЕН
 02.01.2023 г.  понеделник  от 09:00 до 15:30 часа 

PDF