На 04.03.2024г. работното време на НЦТХ с кръводарители ще бъде от 08:00 до 14:00 ч.