На 14 юни 2024 г. в целия свят отново ще бъде отбелязан Световният ден на кръводарителя. Официално обявен още през 2004 г. от Световната здравна организация за годишно събитие, денят предоставя специална възможност да се отдаде почит и да се благодари на доброволните кръводарители по света. Да се привлече вниманието на обществеността към една от най-значимите дейности – осигуряване за нуждаещите се болни хора на достатъчни количества безопасна кръв.
Мотото на кампанията през 2024 г. е „Двадесет години празнуваме даряването: благодарим на кръводарителите!“.
Във връзка с предстоящото честване на Световния ден на кръводарителя Ви информирам, че Националният център по трансфузионна хематология съвместно с БЧК организира тържествено събитие. То ще се проведе на 14 юни от 11:00 часа в овалната зала на НК на БЧК, адрес: гр. София, ул. Джеймс Баучер 76.
Екипът ни ще награди пет организации и 6 личности за специален принос за кръводаряването. 145 предприятия, търговски дружества, неправителствени организации, лечебни и учебни заведения вече получиха благодарствени грамоти от екипа на НЦТХ в знак на признателност за проявена съпричастност, активно участие и принос в насърчаването на доброволното кръводаряване в столицата и страната.
Уважаеми колеги, традиционно в дните предшестващи този ден, всички ние изразяваме своята дълбока признателност към хората, които даряват безвъзмездно кръв, за да помогнат за лечението и спасяване живота на други хора, които се нуждаят.
Всяко кръводаряване е ценен животоспасяващ дар, а редовните кръводарявания са ключът към осигуряването на адекватно количество безопасна кръв.