Банер
Специфични изисквания за дарители на реконвалесцентна плазма COVID – 19 :

Условия, на които трябва да отговарят кандидатите за дарители на реконвалесцентна плазма COVID – 19 :

  • на възраст 18 -65 години;
  • имали сте положителен резултат от PCR или бърз антигенен тест;
  • изминали са не по-малко от 40 дни след положителния резултат от PCR или бързия антигенен тест;
  • в момента се чувствате здрави и състоянието Ви не налага прием на медикаменти
  • След ваксиниране се препоръчва отлагане от 28 дни
  • Категорично не се допускат за даряване кандидат - дарители между двете дози на ваксината.
 
По преценка на лекаря, отговорен за даряването, се допускат  кандидати, представили медицинска епикриза, описваща симптомите и протичането на инфекция от COVID – 19, заедно с  направените изследвания
 
Общо времето , включващо снемане на анамнеза, диагностика и даряване на плазма не отнема повече от час – час и половина .
 
Желаещите да дарят реконвалесцентна плазма COVID – 19 следва да отговарят и на общите изисквания за кръводарител.
 
За максимално удобство и спестяване на време е необходима предварителна консултация и записване.