57-ма Национална конференция по трансфузионна хематология

Националният център по трансфузионна хематология организира 57- ма Национална конференция по трансфузионна хематология, която ще се проведе на 29 и 30 юни в НЦТХ.

Конференцията се провежда под патронажа на Министъра на здравеопазването проф. д-р Н.Петров.


      Покана  pdf button

      Програма на 57 Наионална конференция по трансфузионна хематология  pdf button   


Съвместно с НС на БЧК се организира тържествено събитие, с което да се отбележи Световния ден на доброволния кръводарител.


      Официален постер – 14 юни

      Наградени кръводарители и организации

Презентации:

тема представяне
Отчетен доклад – представяне на резултатите от дейността през 2016 г. д-р Н. Андреев, Директор на НЦТХ
Национална програма за развитието на трансфузионната система в Република България 2017 – 2021
д-р Н. Андреев, Директор на НЦТХ                            
Добра практика доц. д-р Св. Бакалова, НЦТХ
Промени в Европейските Директиви (не е изнесена) д-р Р. Георгиев, ИАЛ