На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и на основание чл. 44 от Наредба №1 / 22.януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (изменена и допълнена ДВ, бр. 79 от 28.09.2021г.) Национален център по трансфузионна хематология обявява конкурс за следните места за специализанти, финансирани от държавата (МФД) по клинични специалности, утвърдени в бази за обучение:

          „Лекар специализант по ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ“ – 2 места;

Към обявата