Банер
Кампания за кръводаряване организират Ротаракт клубовете в България

Ротаракт клубовете в България организират национална кръводарителска кампания под наслов „В кръвта ти е да спасяваш животи“. Тя ще се проведе в световната седмицата на Ротаракт, от 11-ти до 17-ти март 2019 в градовете: София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Велико Търново, Кърджали, Пазарджик, Благоевград, Дупница, Свищов и Панагюрище. Информация относно локациите и часовия диапазон на акциите за кръводаряване може да бъде намерена

на: https://www.facebook.com/events/781562115562778/permalink/782748218777501/

За 8 поредна година Ротаракт клубовете от различните градове организират кръводарителска кампания. Настоящата кампания е по – широко разпространена и ще се проведе едновременно в 11 града, а целта на организацията отново да  привлече общественото внимание към това кръводаряването и все повече хора да даряват кръв. 

Основен мотив на организацията за провеждането на кампанията е оказване подкрепа на обществото в насърчаването на все повече хора да даряват кръв и увеличаване броя на доброволните кръводарители.

Целите, които Ротаракт клубовете си поставят по време на провеждане на инициативата са:

● да информират обществото за необходимостта от кръводаряването и ползите от него и да привлекат повече хора да дарят кръв за 1-ви път;

● да мотивират максимално много хора да се включат по време на кампанията;

● да напомнят отново, колко значимо е даряването на кръв, за да бъде опазен и спасен човешкия живот;

В кампанията се включват 21 Ротаракт клуба в България, Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ), Регионална здравна инспекция (РЗИ), Български Червен кръст (БЧК), Национално представителство на студентските съвети (НПСС), аптеки и компании от сегмента на корпоративния и малък и среден бизнес в страната.

Ротаракт клубовете високо оценяват жеста, който участниците в кампанията ще направят и приема всеки включил се в нея за герой, затова и призивът ни към кръводарителите е: „Днес аз станах нечий герой! Направи го и ти!"