02 май 2024

ОБЯВА

Национален център по трансфузионна хематология - гр. София търси да назначи на работа медицински сестри.Изисквания към кандидатите:- Диплома за медицинска сестра;- Добра компютърна грамотност;- Умения за работа в екип;- Отговорност,…
25 май 2021

Обявление за конкурс за началници на отделения в НЦТХ

{phocadownload view=file|id=2133|target=s} НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯНа основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 35, ал. 3, т. 1 от Закона за лечебните заведения,…
20 май 2021

Обява за Лекар

Национален център по трансфузионна хематология - гр. София търси да назначи на работа лекар. Изисквания към кандидатите: - Висше образование - Магистър по медицина; - Добра компютърна грамотност; - Умения…
08 май 2018

Обявление за конкурс за началници на отделения в НЦТХ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 35, ал. 3, т. 1 от Закона за лечебните заведения, чл. 6, ал. 2 и чл. 15, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология и Заповед N ЛС 85/02.05.2018 г. на Директора на НЦТХ

 ОБЯВЯВА

I. Конкурс за заемане на следните длъжности:

1. Началник отделение „Кръводаряване“;

2. Началник отделение „Имунохематологична диагностика на кръвта“;

3. Началник отделение „Диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции“;

4. Началник отделение „Преработване, етикетиране и освобождаване на дарена кръв“;

5. Началник отделение „Съхранение и разпределение на кръвни съставки“.