Банер
Начало За нас Отчети Планиране по чл.24 от ЗККК
Планиране по чл.24 от ЗККК

Публикуваме формуляри за Планиране на кръв и кръвни съставки за ЛЗ и плазма, за производство на лекарства и медицински изделия за вземане, диагностика и съхранение на кръв по чл.24, ал.1, т.2,3 и 4 от ЗККК.


По чл.24, ал.1, т.2 и 3:    Планирането на количествата кръвни продукти за задоволяване на плановите и спешните нужди на лечебните заведения и на диспансерите с легла се извършва в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 4, чл. 3, ал. 2, чл. 24, ал. 1 т. 2 и 3, чл. 25 и чл. 26 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, след анализ на резултатите от дейността на съответния ЦТХ и ОТХ към МБАЛ в териториалния обхват на дейност за предходна и текущата година, прогнозните данни за очаквания брой кръводарявания, информацията, получена от лечебните заведения, употребяващи кръв и кръвни съставки, както и възможностите на съответния център за осигуряване на кръв и кръвни продукти.По чл.24, ал.1, т.4:


 

Обръщам внимание да се предлагат само позиции, които са включени в приложение към чл.3 на Наредба 5 от 31 януари 2005 г. за условията и реда за безвъзмездно предоставяне на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки (Обн. ДВ бр.13 от 8 февруари 2005 г, изм. ДВ бр. 37 от 8 май 2007г.).

Моля предложенията да бъдат направени на базата на анализ на изразходваните количества за минал период и да бъдат обвързани с очаквания брой дарявания за 2015 година в териториалния обхват на действие на съответното ЦТХ, както и с необходимостта всички ЦТХ да участват в опресняването на ДМР.

Медицински изделия извън включените в приложенията да се заявяват отделно с приложена обосновка.


 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo