БЛОК ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

 Началник лаборатория „Осигуряване на качество и контрол на кръв и кръвни съставки”

 д-р Елена Георгиева 

Емилия Воденичарска – мед. лаборант

Марияна Юрукова – мед. лаборант

ЛОККККС