Отделение „Имунохематологична диагностика на кръвта"”

Геновева Зарева – медицински лаборант

Нели Златанова – медицински лаборант

Маргарита Христова – медицински лаборант

Пепа Манчева – медицински лаборант

Лиляна Иванова – медицински лаборант

Красимира Младенова – санитар

Христина Христова – санитар

Мариела Стоянова – медицински лаборант

Красимира Николова – медицински лаборант

Красимира Божинова – медицински лаборант

Николина Куртева – медицински лаборант

Станислава Василева – медицински лаборант

Даяна Вълчанова – медицински лаборант

Даниела Първанова – санитар

*цени на услугите

Имунохематология