Банер
Диагностика: дарителска кръв

 - началник сектор

 

Геновева Зарева - медицински лаборант

Нели Златанова - медицински лаборант

Маргарита Христова - медицински лаборант

Пепа Манчева - медицински лаборант

Лиляна Иванова - медицински лаборант

Красимира Младенова - санитар

Христина Христова - санитар