Банер
Кръводаряване: сектор Стационарни екипи

д-р Румяна Борисова - началник сектор

д-р Динка Костова

д-р Цона Костова

Стефка Димитрова - медицинска сестра

Илиана Малинова - медицинска сестра

Наташа Георгиева - медицинска сестра

Радостина Барес - медицинска сестра

Весела Тотева - медицинска сестра

Светослава недкова - медицински лаборант

Ана Трендафилова - медицински лаборант

Ненка Георгиева - медицински лаборант

Емилия Кирилова - медицински лаборант

Даниела Ванкова - аналитик, компютърни комуниклации

Неделчо Коев - аналитик, компютърни комуниклации

Пенка Тодоринова - санитар

Антоанета Паунова - санитар

Божилка Стоянова - санитар

Лазарина Серафинкина - санитар

Илиана илиева - санитар

Емилия Петрова - санитар