Банер
Кръводаряване: сектор Подвижни екипи

д-р Мими Никова - началник сектор

д-р Румен Йорданов

Галя Захариева - медицинска сестра

Мария Държанлиева - медицинска сестра

Петя Дишева - медицинска сестра

Василка Петрова - медицинска сестра

Мадлена Младенова - медицинска сестра

Светла Томова - медицински лаборант

Албена Михайлова - медицински лаборант

Веселка Василева - медицински лаборант

Даниела Николчова - санитар

Сашка Александрова - санитар

Мая Пудева - санитар