Банер
Специализация по Трансфузионна хемнатологя

 Обяви:


 

27.02.2023 г. 

 

На основание чл. 68, ал.1, т.2 от КТ и условията на Наредба №1 / 22.януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (изменена и допълнена ДВ, бр. 79 от 28.09.2021г.) Национален център по трансфузионна хематология обявява 3 места за специализация по Трансфузионна хематология.

 

Вижте обявата


 

08.08.2022 г. 

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и на основание чл. 44 от Наредба №1 / 22.януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (изменена и допълнена ДВ, бр. 79 от 28.09.2021г.) Национален център по трансфузионна хематология обявява конкурс за 1 място за специализация по Трансфузионна хематология.

Вижте обявата

 

 

14.01.2022 г. 

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и на основание чл. 44 от Наредба №1 / 22.януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (изменена и допълнена ДВ, бр. 79 от 28.09.2021г.) Национален център по трансфузионна хематология обявява конкурс за 1 място за специализация по Трансфузионна хематология.

Вижте обявата

 

20.10.2021 г.

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и на основание чл. 46, ал.5 от Наредба №1 / 22.януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (изменена и допълнена ДВ, бр. 54 от 16.06.2020г.) Национален център по трансфузионна хематология обявява конкурс за 6 места за специализация по Трансфузионна хематология.

Вижте обявата

 

  

10.02.2021 г.

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и на основание чл. 46, ал.5 от Наредба №1 / 22.януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (изменена и допълнена ДВ, бр. 54 от 16.06.2020г.) Национален център по трансфузионна хематология обявява конкурс за 1 мест0 за специализация по Трансфузионна хематология.

Вижте обявата

 

 

15.12.2020 г.

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и на основание чл. 46, ал.5 от Наредба №1 / 22.януари 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (изменена и допълнена ДВ, бр. 54 от 16.06.2020г.) Национален център по трансфузионна хематология обявява конкурс за 3 места за специализация по Трансфузионна хематология.

Вижте обявата

 

21.06.2017 г

Национален център по трансфузионна хематология обявява 8 свободни места за Лекари-специализанти  по специалността Трансфузионна хематология.

Вижте обявата