Банер
Курсове за продължителна квалификация и индивидуално обучение на магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование на базата на НЦТХ

Национален Център по Трансфузионна Хематология организира курсовете за следдипломно обучение (СДО) и за индивидуално обучение на магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.


Общи постановки


Заявка за обучение можете да изтеглите от тук:

 


Програма обучение в НЦТХ през 2022 - 2023 г.


Във връзка с възможни промени в графика на обучаващите, моля координирайте датите преди да подадете заявката.


График за курсоете по Програма обучение в НЦТХ можете да изтеглите от тук: