Банер
Курсовете за продължителна квалификация и индивидуално обучение на магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование на базата на НЦТХ

Национален Център по Трансфузионна Хематология организира курсовете за следдипломно обучение (СДО) и за индивидуално обучение на магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.


Общи постановки


Заявка за обучение можете да изтеглите от тук:

 


Програма обучение в НЦТХ


График за курсоете по Програма обучение в НЦТХ можете да изтеглите от тук: