Банер

ОБЩИ ПОСТАНОВКИ ЗА ОБУЧЕНИЯТА И ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ

 

Националният център по трансфузионна хематология организира курсове  и индивидуално обучение за следдипломно обучение на магистри и бакалаври с медицинско и немедицинско образование.

 

Адрес за заявки и допълнителна информация

 

Национален център по трансфузионна хематология

Ул.”Братя Миладинови” 112, 1202 София

 д-р Веселин Сливов

Тел. 02/ 92 104 23; факс 02/ 92 104 19

 

Крайният срок за получаване на заявките по приложения в програмата образец е 30 дни преди началото на курса

 

Забележки

 

Такси за един учебен ден за тематични курсове и индивидуално обучение:

 

Лекари – 15 лв.

Лекари (чужденци) – 30 лв.

Медицински сестри и лаборанти – 10 лв.

Медицински сестри и лаборанти (чужденци) – 20 лв.

 

Съгласно единната кредитна система (ЕКС) за оценка на формите на продължително обучение, съставната единица за оценка на продължителното обучение е „кредитната точка”. Тя се равнява на един учебен час (45 минути).

 

За оценяване на формите на продължителна квалификация се въвеждат се следните категории:

 

  • Категория А: Теоретично обучение – лекции, семинари и др.

       Признава се: 1 точка на час – максимум 8 точки на ден

       Признават се 80 точки за 3 години.

 

  • Категория В: Практическо обучение с предвидено участие на всеки курсист поотделно – практически упражнения, курсове, индивидуално обучение и др.

       Признава се: по 1 точка на учебен час до максимум 5 часа – 5 точки на ден 

       Признават се 60 точки за 3 години.

 

Участниците във формите на продължителното обучение получават удостоверение, което представят в съответната районна колегия на БЛС и БАПЗГ, където членуват, за регистриране.