Банер
Къде може да дарите кръв

 

Списък на центровете и отделенията по трансфузионна хематология

НЦТХ София 1202

ул. "Бр. Миладинови" № 112
02/9210 417,
факс:02/9210 419
e-mail: office@ncth.bg

ВМА – София 1606

бул. "Св. Георги Софийски" № 3
02/9226 000 02/9225 506
факс:02/9225 512
e-mail: vma@vma.bg

София – област 1784

ул."Евг. Павловски" 1
УМБАЛ "Св. Анна"
02/9759 220
факс:02/9759 012
e-mail: uno@sveta-anna.eu

Благоевград 2700

ул. "Славянска" № 60
073/8292 358, 073/8292 329
факс:073/8292 399
e-mail: mbal_bl@abv.bg

Враца 3000

бул."2 юни" №66
092/66 51 10
факс:092/62 61 40
e-mail: mbal_vratza@abv.bg

Видин 3700

ул. "Цар Симеон Велики" № 119
094/60 21 31,в. 375
094/60 66 15,в. 378
факс:094/6026 377, 094/60 06 92
e-mail: mbal_vidin@abv.bg

Кюстендил 2500

пл. "17 януари"№ 1
078/550261/в.319, 390
факс:078/55 02 31
e-mail: mbal_kn@abv.bg

 

Лом 3600

ул."Т.Каблешков" № 2
0971/60051, в. 270 0971/60061
факс:0971/60065
e-mail: mbal_lom@yahoo.co.uk

Перник 2300

ул. "Брезник" № 2
076/68 82 10, в. 321
факс:076/60 13 60
e-mal: mbal.pk@abv.bg

РЦТХ Варна 9000

бул."Цар Освободител"100
052/68 18 10 052/68 18 11
факс:052/68 18 09
e-mail: rcth_varna@abv.bg

Добрич 9300

ул."Панайот Хитов"№24
058/60 04 88,в.352, 354, 514
факс:058/60 04 14
e-mail: oblb@bergon.net

Силистра 7500

ул."П.Мутафчиев"№80
086/81 84 20, факс:086/81 84 49
e-mail: mbalss@abv.bg

Търговище 7700

бул. "Сюрен" № 1
0601/68 888, в.849
факс: 0601/64 864
e-mail: mbal_trg@mail.bg

Шумен 9700

ул. "Васил Априлов" № 63
054/800924, факс:054/800751
e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

РЦТХ Плевен 5800

ул. "Русе" № 36
064/898848 064/89880
факс: 064/898851
e-mal: rcthpleven@optisprint.net


Велико Търново 5000

ул. "Ниш" № 1
062/643859, 062/640916
факс: 064/640829
e-mail: mobal_sch@yahoo.com

Габрово 5300

ул."Д-р Илиев–Детския" № 1
066/808911, в. 225, 226 066/800243
факс: 066/ 804424
e-mail: mbalgab@gmail.com

Ловеч 5500

ул."Д-р Съйко Съев"№27
068/667318 068/667201
факс: 068/603371
e-mail: mbal_lovech@abv.bg

Разград 7200

ул. "Коста Петров" № 2
084/624321, в. 304, 281
факс: 084/ 629765
e-mail: mbal@bogytec.com

Русе 7000

ул. "Независимост" № 2
082/887236, 082/887228
факс: 082/ 887228
e-mail: mbalruse@mail.bg

РЦТХ Пловдив 4003

бул. "България" № 234Б
032/904 401 032/904 402
факс:032/904 400
e-mail: rcth_pl@abv.bg

Кърджали 6600

бул. "Беломорски" № 53
0361/68333, 0361/68438
факс:0361/68295
e-mal: hospital_kj@abv.bg

Пазарджик 4400

ул."Болнична"№15
034/408708, 034/408709
факс: 034/408766
e-mail: mbalpz@gmail.com

Смолян 4700

бул."България"№2
0301/62666, в.220 0301/92600
факс:0301/ 62549
e-mal: orb-sm@mbox.digsys.bg

Хасково 6300

бул."Съединение"№49
038/624612 038/606700
факс: 038/606722
e-mail: mbal_haskovo@abv.bg

РЦТХ Стара Загора 6000

ул. "Ген. Столетов" № 2
042/611 444 042/611 415
факс: 042/600 916
e-mail: rcth_st_zagora@abv.bg

Бургас 8000
бул."Ст. Стамболов"№73
056/810565, 056/810547
факс: 06/81092
e-mail: dirmbal@abv.bg

Сливен 8800

ул. "Христо Ботев" № 1
044/662 623 044/611 700
факс: 044/624 326
e-mail: mbal.sl@iradeum.com

Ямбол 8600

ул. "П. Хитов" № 30
046/66 15 30 046/68 22 64
факс:046/66 15 41
e-mail: mbal@mbal-yambol.net