Банер
Сектор МИОТС

В сектора се събира, обработва и съхранява информация за дейността на всички центрове и отделения по Трансфузионната система в страната:

  1.  брой кръводарители;
  2.  количества взета кръв;
  3.  количества получени кръвни съставки;
  4.  количества кръвни съставки, предоставени на лечебните заведения в страната.

 

В сектора се извършват дейности, свързани с планирането на медицинските изделия за вземане, диагностика и съхраняване на кръв и количествата кръв и кръвни продукти за клнично приложение в лечебните заведения на територията на страната, съгласно чл.24 и чл.26 от ЗККК.

 

Служители от сектора участват в разработването, развитието и администрирането на Националната информационна система по трансфузионна хематолоия.

 

В сектора работят:

 

д-р Веселин Сливов, лекар-ординатор

Нина Андонова, икономист

Йорданка Ценкова, технически сътрудник