Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2019-0001 - Периодични доставки на изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции за нуждите на ЦТХ за 2019 г. по 4 обособени позиции
01016-2019-0001 - Периодични доставки на изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции за нуждите на ЦТХ за 2019 г. по 4 обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции - СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на ЦТХ за 2019 г. по 4 обособени позиции”


N                 Заглавие    Дата на публикуване 


 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.03.2019 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.03.2019 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.03.2019 г.
4

 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 25.03.2019 г

5

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.05.2019 г.

6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.05.2019 г.

7


Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.05.2019
8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.05.2019
9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.05.2019
10

12.06.2019
11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.06.2019
12

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.06.2019
13

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

12.06.2019
14

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

12.06.2019
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo