Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2018-0006 - „Закупуване и доставка на медицинска апаратура – 6 (шест) броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции”
01016-2018-0006 - „Закупуване и доставка на медицинска апаратура – 6 (шест) броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции”

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване и доставка на медицинска апаратура – 6 (шест) броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции”


N                 Заглавие    Дата на публикуване 


 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.09.2018 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.09.2018 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.09.2018 г.
4

 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 25.09.2018 г.

5

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.10.2018 г.

6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 19.10.2018 г.

7

 

 19.10.2018 г.

8

 ВАЖНО!

Във връзка с постъпила Жалба уведомяваме заинтересованите участници, че в Комисията по защита на конкуренцията е образувано производство ... pdf button

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.10.2018 г.

9

 

15.02.2019 г.

10

 

 02.04.2019 г.

11

 

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.04.2019 г.

12

 

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.04.2019 г.

13

 

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.04.2019 г.

14

 

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.04.2019 г.
15

Поради технически проблем, възникнал при качването на документ "Протокол 1" - дублирана стр. 4 за сметка на стр. 7, публикуваме документа отново.

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.04.2019 г.
16

Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.05.2019
17

 Подписите и имената са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 18.07.2019
18

 22.07.2019 г.
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo