Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2018-0005 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2018г. по 17 обособени позиции
01016-2018-0005 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2018г. по 17 обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2018г. по 17 обособени позиции


 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 


 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.09.2018 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.09.2018 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.09.2018 г.
4

 

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - за преглед и за компютърна обработка;

 03.09.2018 г.

5.

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 06.11.2018 г.
6

 06.11.2018 г. 
7

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.11.2018 г.
8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.11.2018 г.
9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.11.2018 г.
10

 

 04.02.2019 г.
11  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г. 
12  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г. 
13  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г. 
14  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г. 
15  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г. 
16  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019 г. 
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo