Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2018-0003-„Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна хематология в страната за 2018г. групирани в 5 (пет) обособени позиции”
01016-2018-0003-„Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна хематология в страната за 2018г. групирани в 5 (пет) обособени позиции”

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и
съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна
хематология в страната за 2018г. групирани в 5 (пет) обособени позиции”

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 

1


Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

26.07.2018 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 26.07.2018 г.
3

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 26.07.2018 г.
4

 

 26.07.2018 г.
5

Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ -

за преглед и за компютърна обработка;

 26.07.2018

6

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 07.08.2018

7

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.08.2018

8

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.08.2018

9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 

 20.08.2018

 

10

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 26.09.2018

11

 26.09.2018

12

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

05.10.2018
13

05.10.2018
14

 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

12.10.2018
15

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.10.2018
16.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.10.2018
17

 

 10.01.2019
18

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.04.2019
19

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.04.2019
20

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.04.2019
21  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
22  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
23  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
24  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
25  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
26  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
27  Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !  03.04.2019
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo