Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2018-0002 - Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл)
01016-2018-0002 - Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл)

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл)" 

 

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 29.05.2018 г.
2
 
Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 29.05.2018 г.
3
 
 29.05.2018 г.
4
 
 Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ в електронен вид /еЕЕДОП/ - 
за преглед и за компютърна обработка;
 29.05.2018 г.
5

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 04.06.2018 г.
6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 04.06.2018 г. 
7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 04.06.2018 г. 
8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 04.06.2018 г. 
9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 04.06.2018 г. 
10

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 14.06.2018 г.