Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2018-0001 - Периодични доставки на медицински изделия/диагностикуми за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на ЦТХ за 2018г. по четири обособени позиции
01016-2018-0001 - Периодични доставки на медицински изделия/диагностикуми за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на ЦТХ за 2018г. по четири обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия/диагностикуми за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на ЦТХ за 2018г. по четири обособени позиции" 

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 04.04.2018 г.
2

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 04.04.2018 г.
3

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 04.04.2018 г.
4

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 04.04.2018 г.
5

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 16.04.2018 г.
6

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 19.04.2018 г.
7

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 19.04.2018 г.
8

 19.04.2018 г.
9

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 20.04.2018 г.
10

 Европейска електронна услуга за работа с еЕЕДОП

 20.04.2018 г.
11

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 28.05.2018 г.
12

 29.06.2018 г.
13

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 06.07.2018 г.
14

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 06.07.2018 г.
15

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 06.07.2018 г.
16

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 06.07.2018 г.
17

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 06.07.2018 г.
18

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 06.07.2018 г.
19

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 20.07.2018 г.

20

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 20.07.2018
21

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 08.08.2018
22

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
 08.08.2018
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo