Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2017-0009 - Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р
01016-2017-0009 - Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:  „Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р” 

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.12.2017 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.12.2017 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.12.2017 г.
4

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.12.2017 г.
5

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.12.2017 г.
6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.12.2017 г.
7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.12.2017 г.
8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.12.2017 г.
9

 

 18.01.2018 г.
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo