Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2017-0008 - Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р
01016-2017-0008 - Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:  „Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р” 

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.12.2017 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 15.12.2017 г.
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo