Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2017-0007 - Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM
01016-2017-0007 - Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:  „Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM” 

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.11.2017 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.11.2017 г.
3    22.11.2017 г.
4

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.12.2017 г.
5

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.12.2017 г.
6

 

 08.01.2018 г.
7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.01.2018 г.
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo