Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2017-0006 - Подкрепително-тонизираща храна
01016-2017-0006 - Подкрепително-тонизираща храна

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително - тонизираща храна и напитки за кръводарителите на НЦТХ

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.11.2017.г.
2    23.11.2017.г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.11.2017.г.
4    23.11.2017.г.
5

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.11.2017.г.
6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 17.01.2018.г.
7

 

 30.01.2018.г.
8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.02.2018 г.
9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.02.2018 г.
10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.02.2018 г.
11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.02.2018 г.
12

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.02.2018 г.
13

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 09.02.2018 г.
14

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.04.2018 г.
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo