Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2017-0005 - Периодични доставки на пластмасови сакове (сетове) за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и консумативи за 2017г. за ЦТХ в страната по 5 позиции
01016-2017-0005 - Периодични доставки на пластмасови сакове (сетове) за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и консумативи за 2017г. за ЦТХ в страната по 5 позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пластмасови сакове (сетове) за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и консумативи за 2017г. за ЦТХ в страната по 5 позиции" 

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.09.2017г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.09.2017г.
3

 

 25.09.2017г.
4

 

 25.09.2017г.
5

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 25.09.2017г.
6.

 

 26.10.2017г.
7

 

Имената и подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 07.11.2017г.
8

 

Имената и подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 07.11.2017г.
9

 

Имената и подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.11.2017г.
10

 

 08.01.2018г.
11

 

Имената и подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.01.2018г.
12

 

Имената и подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.01.2018г.
13

 

Имената и подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 08.01.2018г.
14

Имената и подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.02.2018г.
15

Имената и подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 16.02.2018г.
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo