Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2017-0004 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика за 2017г..
01016-2017-0004 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика за 2017г..

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2017г. по обособени позиции" 

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 29.05.2017 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 29.05.2017 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 29.05.2017 г.
4

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 
 29.05.2017 г.


5


 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 

 29.05.2017 г.


6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 

 11.07.2017 г.

7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 

 13.07.2017 г.

8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД ! 

 19.07.2017 г.

9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2017 г.

10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2017 г.

11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2017 г.

12

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2017 г.

13

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.07.2017 г.

14

 02.08.2017 г.

15

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 04.08.2017 г.

16

 31.08.2017 г.

17

 13.09.2017 г.

18

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.09.2017 г.
19

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД!

 13.09.2017 г.
20

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.09.2017 г.
21

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.09.2017 г.
22

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.09.2017 г.
23

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.09.2017 г.
24

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.09.2017 г.
25

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.09.2017 г.
26

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.09.2017 г.
27

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.09.2017 г.
28

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.09.2017 г.
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo