Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2017-0002 - Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции
01016-2017-0002 - Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции - СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2017г. групирани по 4 (четири) обособени позиции”. 

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  02.03.2017 г.
2     02.03.2017 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  02.03.2017 г.
4

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  02.03.2017 г.
5

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  02.03.2017 г.
6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  12.04.2017 г. 
7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  25.04.2017 г.
8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  03.05.2017 г.
9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  03.05.2017 г.
10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  03.05.2017 г.
11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  03.05.2017 г.
12

 

  05.05.2017 г.
13

 

  22.05.2017 г.
14

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  22.05.2017 г.
15

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  22.05.2017 г.
16

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

  22.05.2017 г.
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo