Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2017-0001 - Периодични доставки на медицински изделия за еднократна употреба,лабораторни консумативи и оборудване за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология групирани по 21 обособени позиции
01016-2017-0001 - Периодични доставки на медицински изделия за еднократна употреба,лабораторни консумативи и оборудване за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология групирани по 21 обособени позиции

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за еднократна употреба,лабораторни консумативи и оборудване за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология групирани по 21 обособени позиции

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1    20.01.2017 г.
Поради комуникационни проблеми публикуваме документацията със закъснение, за което се извиняваме!  27.01.2017 г.
2

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.01.2017 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.01.2017 г.
4

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 27.01.2017 г.
5    27.01.2017 г.
6    10.02.2017 г.
7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.03.2017 г.
8

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 13.03.2017 г.
9

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.03.2017 г.
10

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.03.2017 г.
11

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.03.2017 г.
12

 

 14.03.2017 г.
13

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 14.03.2017 г.
14

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 23.03.2017 г.
15

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 28.03.2017 г.
16

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 29.03.2017 г.
17

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 30.03.2017 г.
18

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 30.03.2017 г.
19

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 30.03.2017 г.
20

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 30.03.2017 г.
21

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 30.03.2017 г.
22

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 31.03.2017 г. 
23

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 31.03.2017 г. 
24

 

 31.03.2017 г. 
25

 

 23.05.2017 г.
26

 

 23.05.2017 г.
27

 

 23.05.2017 г.
28

 

 23.05.2017 г.
29

 

 23.05.2017 г.
30

 

 23.05.2017 г.
31

 

 23.05.2017 г.
32

 

 23.05.2017 г.
33

 

 23.05.2017 г.
34

 

 26.05.2017 г.
35

 

 22.06.2017 г.
36

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 22.06.2017 г.
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo