Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2016-0008 - Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв за нуждите на ЦТХ (процедура на договаряне без обявление)
01016-2016-0008 - Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв за нуждите на ЦТХ (процедура на договаряне без обявление)

Националният център по трансфузионна хематология обявява процедура на договаряне без обявление завъзлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв CPD A за нуждите на ЦТХ в страната за 2016г.

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1    05.12.2016 г.
2    05.12.2016 г.
 Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !
3    05.12.2016 г.
4    06.12.2016 г.
5    14.12.2016 г.
6    14.12.2016 г.
7    14.12.2016 г.
8    14.12.2016 г.
9    13.01.2017.г.
10    13.01.2017.г.
11    18.01.2017.г.
12  14.03.2017.г.
 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo