Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2016-0007 - Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тенизираща храна и напитки за НЦТХ
01016-2016-0007 - Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тенизираща храна и напитки за НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тенизираща храна и напитки за до 45 000 броя кръводарители на НЦTX за гериод от една година, считано от датата на сключване на договор за обществена поръчка" 

 

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1    02.12.2016 г.
2    02.12.2016 г.
3

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 02.12.2016 г. 
4    02.12.2016 г. 
5    02.12.2016 г.
6

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.12.2016 г.
7

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 12.12.2016 г.
8

 

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 20.12.2016 г.

9    23.12.2016 г.
10    29.12.2016 г.
11    30.12.2016 г.
12    30.12.2016 г.
13    30.12.2016 г.
14

 Поради технически проблем, възникнал при качването на документ "Доклад", затрудняващ четенето му, публикувамо коригирано копие.

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.01.2017 г.
15

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 03.01.2017 г.
16

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.02.2017 г.
17

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.02.2017 г.
18

 

Подписите са заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД !

 10.02.2017 г.

 

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo