Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2016-0006 - Доставка на медицинска апаратура за НЦТХ
01016-2016-0006 - Доставка на медицинска апаратура за НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицинска апаратура по две самостоятелно обособени позиции за нуждите на НЦТХ

Обособена позиция № 1 «Подвижен (мобилен) силър»

Обособена позиция № 2 «Програмируема центрофуга с терморегулация и микропроцесорно управление, предназначено за сепариране на сакове с цяла кръв и получаване на кръвни съставки».

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1    04.11.2016 г.
2    04.11.2016 г.
3    04.11.2016 г.
4    04.11.2016 г.
5    04.11.2016 г.
6    09.11.2016 г.
7    18.11.2016 г.
8    14.11.2016 г.
9    30.11.2016 г.
10    30.11.2016 г.
11    30.11.2016 г.
12    30.11.2016 г.
13    13.01.2017.г.
14    13.01.2017.г.
15    13.01.2017.г.
16    18.01.2017.г.
17    18.01.2017.г.
18    13.03.2017.г. 
19    13.03.2017.г. 

 

 

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo