Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2016-0005 - Периодични доставки на медицински изделия групирани по пет самостоятелно обособени позиции за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ
01016-2016-0005 - Периодични доставки на медицински изделия групирани по пет самостоятелно обособени позиции за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия групирани по пет самостоятелно обособени позиции за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ за период от една година, считано от датата на сключване на договор

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1    22.08.2016 г.
2    22.08.2016 г.
3  01.09.2016 г.
4 14.09.2016 г.
5

На 27.09.2016 г. (вторник) от 10.30 ч. в Аулата на НЦТХ ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения!

 20.09.2016 г.
6

Ново съобщение за отваряне на цени!

На 30.09.2016 г. (петък) от 10.00 ч. в Аулата на НЦТХ!

 27.09.2016 г.
7

 05.10.2016 г.
8

 05.10.2016 г.
9

 05.10.2016 г.
10

 05.10.2016 г.
11

 05.10.2016 г.
12

 05.10.2016 г.
13  05.10.2016 г.
14  05.10.2016 г.
15  05.10.2016 г.
16  10.10.2016 г.
17  02.12.2016 г.
18  02.12.2016 г.
19  05.12.2016 г.

 

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo