Банер
Начало Процедури за възлагане 01016-2016-0004 - Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологични изследвания на дарената кръв за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2016 г.
01016-2016-0004 - Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологични изследвания на дарената кръв за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2016 г.

Националният център по трансфузионна хематология обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологични изследвания на дарената кръв за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2016г. по 35 обособени позиции

 

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
 1    16.08.2016 г.
 2    16.08.2016 г.
 3    16.08.2016 г.
 4    16.08.2016 г.
5    18.08.2016 г.
6  ВАЖНО! Съобщение - В образец № 9А ПОДРОБНА ЦЕНОВА ОФЕРТА НА НЕОБХОДИМИТЕ ЗА 2016г. КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ДАРЕНАТА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА НЦТХ И ЦТХ В СТРАНАТА е допусната техническа грешка и е заложена грешна формула за изчисляване на крайна стойност на позицията и обща стойност (колони 8 и 9). Моля при подготовката на офертите да не се взема предвид заложената формула.
 29.08.2016 г.
7  29.08.2016 г.
8  13.09.2016 г.
9

На 21.09.2016 г. (сряда) от 10.30 ч. в Аулата на НЦТХ ще се проведе публично заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения!

 16,09,2016 г.
10

 21.09.2016 г.
11

 21.09.2016 г.
12

 27.09.2016 г.
13

 27.09.2016 г.
14

 05.10.2016 г.
14

 05.10.2016 г.
14

 05.10.2016 г.
15

 05.10.2016 г.
16

 10.10.2016 г.
17

Поради технически проблем, възникнал при качването на документ "Доклад от 03.10.2016 г.", затрудняващ четенето му, публикувамо коригирано копие.

 02.11.2016 г.
18

 25.11.2016 г.
19

 25.11.2016 г.
20

 25.11.2016 г.
21

 25.11.2016 г.
22

 25.11.2016 г.
23

 25.11.2016 г.
24

 25.11.2016 г.
25

 25.11.2016 г.
26

 25.11.2016 г.
27

 25.11.2016 г.
28

 25.11.2016 г.
29

 25.11.2016 г.
30

 25.11.2016 г.
31

 25.11.2016 г.
32

 25.11.2016 г.
33

 25.11.2016 г.
34

 25.11.2016 г.
35

 25.11.2016 г.
36

 25.11.2016 г.
37

 25.11.2016 г.
38

 25.11.2016 г.
39

 25.11.2016 г.
40

 25.11.2016 г.
41

 25.11.2016 г.
42

 25.11.2016 г.
43

 25.11.2016 г.
44

 25.11.2016 г.
45

 25.11.2016 г.
46

 25.11.2016 г.
47

 25.11.2016 г.
48

 02.12.2016 г.
49

 02.12.2016 г.
50

 20.02.2017 г.
51

 20.02.2017 г.
52

 20.02.2017 г.
53

 20.02.2017 г.
54

 20.02.2017 г.
55

 20.02.2017 г.
56

 20.02.2017 г.
57

 20.02.2017 г.
58

 20.02.2017 г.
9

 20.02.2017 г.
60

 20.02.2017 г.
61

 20.02.2017 г.
62

 20.02.2017 г.
63

 20.02.2017 г.
64

 20.02.2017 г.
65

 20.02.2017 г.
66

 20.02.2017 г.
67

 20.02.2017 г.
68

 20.02.2017 г.
69

 20.02.2017 г.
70

 20.02.2017 г.
71

 20.02.2017 г.
72

 20.02.2017 г.
73

 20.02.2017 г.
74

 20.02.2017 г.
75

 20.02.2017 г.
76

 20.02.2017 г.
77

 20.02.2017 г.
78

 20.02.2017 г.
79

 20.02.2017 г.

 

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo