Банер
Начало Предварителни обявления Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка и при необходимост доставка и подмяна на резервни части на извънгаранционна медицинска апаратура /оборудване / ПИС / асансьорна уредба, собственост на НЦТХ групирани в ХVІІ обособени позиции”
Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка и при необходимост доставка и подмяна на резервни части на извънгаранционна медицинска апаратура /оборудване / ПИС / асансьорна уредба, собственост на НЦТХ групирани в ХVІІ обособени позиции”

 

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo