Банер
Начало ОП, стартирани преди 15.04.2016 г. ОП, възлагани чрез публична покана по ЗОП
Процедури за възлагане на обществени поръчки
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Дата
01016-2018-0006 01016-2018-0006 - „Закупуване и доставка на медицинска апаратура – 6 (шест) броя автоматизирани и интегрирани системи за извършване на NAT диагностика на трансмисивни инфекции” 25.09.18г.
01016-2018-0005 01016-2018-0005 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика на всяка единица взета кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2018г. по 17 обособени позиции 03.09.18г.
01016-2018-0004 01016-2018-0004 Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ, за период от 3 (три) години,считано от датата на сключване на договор” 27.07.18г.
01016-2018-0003 01016-2018-0003-„Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна хематология в страната за 2018г. групирани в 5 (пет) обособени позиции” 25.07.18г.
01016-2018-0002 01016-2018-0002 - Доставка на пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни цитратни разтвори за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл) 29.05.18г.
01016-2018-0001 01016-2018-0001 - Периодични доставки на медицински изделия/диагностикуми за диагностика на всяка единица дарена кръв за трансмисивни инфекции-СПИН, вирусни хепатити В и С и сифилис за нуждите на ЦТХ за 2018г. по четири обособени позиции 04.04.18г.
01016-2017-0009 01016-2017-0009 - Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р 28.12.17г.
01016-2017-0008 01016-2017-0008 - Доставка на Доставка на 96-ямкови плаки с лиофилизиран р-р 15.12.17г.
01016-2017-0007 01016-2017-0007 - Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM 22.11.17г.
01016-2017-0006 01016-2017-0006 - Подкрепително-тонизираща храна 21.11.17г.
01016-2017-0005 01016-2017-0005 - Периодични доставки на пластмасови сакове (сетове) за получаване на аферезни кръвни съставки, алуминиеви клипси и консумативи за 2017г. за ЦТХ в страната по 5 позиции 21.08.17г.
01016-2017-0004 01016-2017-0004 - Периодични доставки на медицински изделия за имунохематологична диагностика за 2017г.. 29.05.17г.
01016-2017-0003 01016-2017-0003 - Периодични доставки на медицински изделия за вземане,преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2017г. групирани по 18 (осемнадесет) обособени позиции 10.04.17г.
01016-2017-0002 01016-2017-0002 - Периодични доставки на медицински изделия за диагностика на дарената кръв за трансмисивни инфекции 28.02.17г.
01016-2017-0001 01016-2017-0001 - Периодични доставки на медицински изделия за еднократна употреба,лабораторни консумативи и оборудване за нуждите на Национален център по трансфузионна хематология групирани по 21 обособени позиции 18.01.17г.
01016-2016-0009 01016-2016-0009 - Доставка на 96-гнездни микроплаки с обло (U-видно) дъно (процедура на договаряне без обявление) 06.12.16г.
01016-2016-0008 01016-2016-0008 - Доставка на Четворни пластмасови сакове за вземане на кръв за нуждите на ЦТХ (процедура на договаряне без обявление) 05.12.16г.
01016-2016-0007 01016-2016-0007 - Периодични доставки на пакетирана подкрепително-тенизираща храна и напитки за НЦТХ 02.12.16г.
01016-2016-0006 01016-2016-0006 - Доставка на медицинска апаратура за НЦТХ 11.10.16г.
01016-2016-0005 01016-2016-0005 - Периодични доставки на медицински изделия групирани по пет самостоятелно обособени позиции за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ 22.08.16г.
01016-2016-0004 01016-2016-0004 - Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологични изследвания на дарената кръв за нуждите на Центровете по трансфузионна хематология за 2016 г. 16.08.16г.
01016-2016-0003 01016-2016-0003 - Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти 29.06.16г.

Този уеб сайт съществува благодарение на mkb-logo