Банер
Начало ОП, стартирани преди 15.04.2016 г. ОП, възлагани чрез процедури по ЗОП 01016-2016-0002 - Периодична доставка на медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв по 18 обособени позиции
01016-2016-0002 - Периодична доставка на медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв по 18 обособени позиции

Националният център за трансфузионна хематология обявява обществена поръчка с предмет периодичната доставка на медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки по 18 обособени позиции за 2016 година за нуждите на Центровете за трансфузионна хематология в страната.

 

N                 Заглавие    Дата на публикуване 
1    14.04.2016 г.
2

 

 Линк към Обявление в АОП  pdf button

Двата документа са идентични.

Поради установен проблем с публикувания PDF файл поставяме директен лик към Обявлението в АОП>

 14.04.2016 г.
3    14.04.2016 г.
4    14.04.2016 г.
5    28.04.2016 г.
6    28.04.2016 г.
7    13.05.2016 г.
8    14.05.2016 г.
9    10.06.2016 г.
10    30.06.2016 г.
11    30.06.2016 г.
12    30.06.2016 г.
13

 Важно!

 Ново съобщение за отваряне на цени!

 

 01.07.2016 г.
14

 06.07.2016 г.
15

 06.07.2016 г.
16

 13.07.2016 г.
17

 13.07.2016 г.
18

 13.07.2016 г.
19

 13.07.2016 г.
20

 19.08.2016 г.
21

 19.08.2016 г.
22

 19.08.2016 г.
23

 22.08.2016 г.
24

 22.08.2016 г.
25

 24.28.2016 г.
26

 24.28.2016 г.
27

 24.28.2016 г.
28

 24.28.2016 г.
29

 24.28.2016 г.
30

 24.28.2016 г.
31

 24.28.2016 г.
32

 24.28.2016 г.
33

 07.09.2016г.
34

 14.09.2016г.
35

 26.09.2016 г.
36

 26.09.2016 г.
37

 26.09.2016 г.
38

 03.11.2016 г.
39

 16.11.2016 г.
40

 16.11.2016 г.
41

 16.11.2016 г.
42

 16.11.2016 г.
43

 16.02.2017 г.
44

 16.02.2017 г.
48

 16.02.2017 г.
46

 16.02.2017 г.
47

 16.02.2017 г.
48

 16.02.2017 г.
49

 16.02.2017 г.
50

 16.02.2017 г.
51

 17.02.2017 г.
52

 17.02.2017 г.
53

 17.02.2017 г.
54

 17.02.2017 г.
55

 17.02.2017 г.
56

 17.02.2017 г.
57

 17.02.2017 г.
58

 17.02.2017 г.