Банер
Начало ОП, стартирани преди 15.04.2016 г. ОП, възлагани чрез процедури по ЗОП 01016-2015-0002 - Изграждане на свързаност и доставка на базов хардуер
01016-2015-0002 - Изграждане на свързаност и доставка на базов хардуер

Национален център по трансфузионна хематология обявява обществена поръчка с предмет "Изграждане на комуникационна свързаност между центровете и отделенията по трансфузионна хематология и доставка и инсталация на хардуер по обособени позиции зануждите на Националната автоматизирана информационна система на центровете и отделенията по трансфузионна хематология в Република България, съгласно проект BG051PO001-6.2.10 "Национална информационна система по трансфузионна хематология"

Проектът се финансира от МТСП със средства от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

  №      Заглавие на документа

     Дата       

1    14.05.2015 г.
2    14.05.2015 г.
3           14.05.2015 г.
4  20.05.2015 г.
5  26.05.2015 г.
6  26.05.2015 г.
7  10.06.2015 г.
8  12.06.2015 г.
9  23.06.2015 г.
10  29.06.2015 г. 

При обработката на документ със заглавие "Отговор на запитване с изх. N 0316-29.06.15" е допусната техническа грешка, довела до загуба на съдържание, за което се извиняваме.

Публикуваме коригирания документ.

                
11  30.06.2015 г.
12  10.07.2015 г.
13  06.08.2015 г.
14  06.08.2015 г.
15  14.08.2015 г.
16  14.08.2015 г.
17  24.08.2015 г.
18  24.08.2015 г.
19  30.09.2015 г.
20  23.10.2015 г.
21  23.10.2015 г.
22 Информация за възложена поръчка  17.11.2015 г.
23  21.01.2016г.
24  21.01.2016г.
25  21.01.2016г.
25  21.01.2016г.